HATAY HASSA İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU ŞARTLARI 22.08.2022 ( Bugün ) İtibariyle Başlamıştır.

2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU ŞARTLARI 22.08.2022 ( Bugün ) İtibariyle Başlamıştır.

2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU ŞARTLARI

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için bu şart aranmayacaktır.)

2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

3. Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4. Sağlık durumunun öğretmenlik görevini yapmasına engel olmadığını sağlık ocaklarından son altı aylık süre içinde alacağı Sağlık Raporu ile belgelendirilmek.

5. Askerlik yükümlüsü olan adayların askerlikle ilişkisi bulunmamak. 

- Askerlikten muaf olmak,

- Askerliğini yapmış olmak,

- Askerliği tecil edilmiş olmak şart.

6. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar bakımından, öğreniminin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği yapılmış olmak.

7. Sabıka durumu ile ilgili Adliyeden veya (e-devletten) alınacak son altı aylık süre içinde alacağı Adli Sicil Kayıt belgesi ile belgelendirmek.

8. 2021-2022 Eğitim Öğretim döneminde Ders Ücreti Karşılığı ücretli öğretmenlik başvurusu yapan adayların müracaatları 2022-2023 Eğitim Öğretim yılı içerisinde geçerli değildir.

9. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak çalışmamak.

10.Başvuru esnasında yanlış beyanda bulunduğu anlaşılan adaylar görevlendirilmişlerse görevlendirmeleri iptal edilir. Ayrıca haklarında yasal işlem başlatılır.   

 

  (KPSS sonuç belgesindeki puan ile sisteme girilen puanın birebir tutması gerekmektedir.)

 

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

Görevlendirmesi yapılan öğretmenlere sistemde kayıtlı telefon numaralarından bilgilendirme yapılacaktır. Bilgilendirme yapılan öğretmenler aşağıdaki belgeleri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Belgeleri teslim etmeyen öğretmenlerin yerine yeniden görevlendirme yapılacaktır.

         Görevlendirmeler ilan edildikten sonra aşağıdaki belgeler istenilecektir.

·Diploma veya Mezuniyet veya Çıkış Belgesi (Aslı ve Fotokopisi)

·Yurtdışı okul mezunlarından denklik belgesi (Aslı ve Fotokopisi)

·Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Fotokopisi (Nufüs Cüzdan Örneği)

·Sabıka Kaydı (E-Devletten alınabilir)

·Sağlık Raporu (Aile hekiminden alınabilir)

·1 Adet Fotoğraf

·KPSS Sonuç Belgesi

·Pedagojik Formasyon Belgesi/Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans belgesi

 Fotokopisi, (Eğitim Fakültesi Mezunları hariç) (varsa)

·Kurs/Seminer Belgesi (varsa)

·Erkek adaylar için askerlikle ilişkili olmadığına dair belge.

 

 

2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖNCELİKLİ ÜCRETLİ ÖĞRETMEN GÖREVLENDİRME KRİTERLERİ

A. Sınıf Öğretmenliği için;

a ) Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Mezunları;

b ) Emekli Sınıf Öğretmenleri;

c ) Eğitim Fakültesi mezunları olanlar;

d ) Fen Edebiyat Fakültesi Mezunlarından Öğretmenlik formasyon belgesi olanlar;

e ) Fen Edebiyat Fakültesi Mezunları;

f ) Diğer fakülte mezunları

 B. Branş Öğretmenliği için;

a ) Eğitim Fakültesi ilgili alan mezunları;

b) Fen Edebiyat Fakültesi Mezunlarından tezsiz yüksek lisans yapmış olanlar;

c ) Fen Edebiyat Fakültesi ilgili bölüm mezunları;

d ) Diğer alanlardan ( mezuniyetlere göre okutabileceği dersler ) mezun olanlar;

e) İngilizce öğretmenliği için Açık öğretim Fakültesi İngilizce öğretmenliğinin  ön lisans programını bitirenler;

f) Alanla ilgilizi önlisans mezunları

 C. Okul Öncesi Öğretmenliği için

a) Okul öncesi öğretmenliği lisans bölümü mezunu olmak

b) Açık öğretim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği Bölümünde okuyup ön lisans mezunu olduğunu belgelendirenler

c) Halen ilköğretim okullarında görevli norm kadro fazlası sınıf öğretmenleri ile sınıf öğretmenliği alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olup atanamamış olanlardan, MEB Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğünün 14/10/2009 tarih ve 2975 sayılı yazısı gereği düzenlenen seminer programını (60 saat) başarı ile tamamlayanlar,

d) Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü, Meslek Yüksek Okulu Hemşirelik ve Bakım Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programı ön lisans mezunları

e) Kız Meslek Lisesi Çocuk Gelişimi mezunu olup, herhangi bir alanda yüksek okul mezunu olanlar, MEB Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğünün 14/10/2009 tarih ve 2975 sayılı yazısı gereği düzenlenen seminer programını (60 saat) başarı ile tamamlayanlar,

f) Talim ve Terbiye Kurulunun 20/02/2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul  kararında yer alan alanlardan mezun olup atanamamış olanlardan, MEB Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğünün 14/10/2009 tarih ve 2975 sayılı yazısı gereği düzenlenen seminer programını (60 saat) başarı ile tamamlayanlar,

D. Kendi Aralarındaki Sıralama Ölçütü

a) 2021 yılı KPSS-10 ve KPSS-121 ALAN PUANI puan üstünlüğüne göre,

b) KPSS ye girmeyenler için Diploma notu üstünlüğüne göre,

c) Diğer Fakültelerden mezun olanlar diploma notu üstünlüğüne sıralanacak ve görevlendirilecektir.

        

İlçemiz merkez ve köy okullarında ihtiyaç bulunan tüm branşlarda dışarıdan ek ders ücreti karşılığı olarak öğretmen görevlendirmeleri yapılacaktır.

Başvuru için: https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 31700 Hassa / HATAY - 0(326) 771 63 2223

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.